LZV’s mogen lege tankcontainers gaan vervoeren

5-3-2018

Lege tankcontainers mogen binnenkort op LZV’s worden vervoerd. Het ministerie van IenW heeft daarmee ingestemd. TLN is blij met het besluit. De organisatie heeft lang gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen.

Sinds het besluit om vervoer van vloeistoffen op LZV’s te verbieden in 2000 is er ook een verbod om lege tankcontainers te vervoeren. In het besluit is vastgesteld dat LZV’s niet mogen rijden met een tank- of vloeistof container. Daarin wordt geen onderscheidt gemaakt tussen beladen of onbeladen. Dit is ingesteld om de handhaving te vereenvoudigen, door  een algemeen verbod  is er geen verdere controle nodig of het voertuig leeg of beladen is.

Duizenden ritten

Na 2000 zijn de voorschriften niet meer aangepast. Echter is het aantal LZV’s wel sterk gegroeid tot meer dan 1700 in gebruik. Hierdoor is de behoefte om lege tankcontainers te vervoeren ook sterk toegenomen. Gemiddeld worden er per jaar tienduizenden lege tank containers vervoerd, veel van de vervoerders beschikken over LZV’s. Door de LZV’s te gebruiken kan het aantal ritten met 30% teruggebracht worden. Dit is voor het vervoer efficiënter en beter voor het milieu. Dit zonder extra gevaarlijke situaties.

Uiteindelijk een doorbraak

Het verbod op vervoer van lege tankcontainers wordt al een tijd aangevochten door TLN. Vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid is tot nu toe een verandering in de wet tegengehouden. Nu is het gelukt om de politie en overheid toch te overtuigen om het vervoer toe te staan. De belangrijkste argumentatie hierbij zijn de grote voordelen voor het milieu en de logistiek, de kennis die is opgebouwd door de handhavers en de geringe kans op misbruik. Daarnaast werkt in buurland Duitsland en in de Scandinavische landen het vervoer zonder problemen.

Invoering rond april

Inmiddels heeft het I en W ingestemd met een aanpassing aan de huidige wetgeving. De wijziging zorgt ervoor dat LZV’s wel met lege tankcontainers mogen rijden. Echter blijft het vervoer van beladen tankcontainers (vervoer van vloeistoffen) nog wel verboden. De aanpassing in de wet treed in werking na de publicatie in de Staatcourant. De verwachting is dat die publicatie rond begin april zal verschijnen

Bron:TLN