Het Besluit beheer autobanden is op 1 april 2004 in werking getreden. Dit besluit heeft tot doel de inzameling en verwerking van gebruikte personenwagenbanden milieutechnisch verantwoord te regelen. Automobilisten kunnen, als gevolg van dit besluit, hun gebruikte banden gratis bij de garage- en bandenservicebedrijven achterlaten. Wel geldt hierbij de ‘oud voor nieuw’-regeling waarbij maximaal zoveel autobanden kunnen worden achtergelaten als nieuw worden aangeschaft. Om de inzameling en verwerking van gebruikte banden te financieren zullen de meeste garage- en bandenservicebedrijven hun klanten vanaf 1 april 2004 per nieuw aangeschafte personenwagenband een afvalbeheersbijdrage in rekening brengen.

Verantwoordelijkheid
Het Besluit beheer autobanden stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden verant-woordelijk voor de inzameling en verwerking van gebruikte personenwagenbanden. Het gaat om banden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto’s en lichte bedrijfswagens of aanhangwagens/caravans met een maximum gewicht van 3.500 kg. Producenten en importeurs dragen er zorg voor dat de banden nuttig worden toegepast. Zij werken voor de inzameling en verwerking van de gebruikte banden samen met gecertificeerde inzamelings- en verwerkingsbedrijven die aan hoge eisen voldoen.

Financiering
Ter financiering van de inzameling en verwerking van de gebruikte banden hebben producenten en importeurs van personenwagenbanden een fonds gevormd waarin zij per in Nederland op de markt gezette band, een financiële bijdrage - een zogenaamde ‘afvalbeheersbijdrage’ - storten. Vanuit dit fonds worden alle kosten betaald die betrekking hebben op de inzameling en verwerking van perso-nenwagenbanden en de kosten van de uitvoeringsorganisatie.

De praktijk
Producenten en importeurs zullen de afvalbeheersbijdrage in bijna alle gevallen in rekening brengen bij hun afnemers, te weten de garage- en bandenservicebedrijven. De garage- en bandenservicebe-drijven brengen deze kosten vervolgens - in principe - bij verkoop van nieuwe banden in rekening bij hun klanten. Deze kosten worden meestal verhoogd met de kosten die garage- en bandenservicebedrijven maken als gevolg van de demontage, handling, opslag, e.d. van gebruikte banden. Uit marktberichten blijkt dat de afvalbeheersbijdrage in de praktijk globaal neerkomt op een bijdrage tussen de € 2,50 en € 3,50 (inclusief BTW) per personenwagenband. Meestal wordt de verwijderingsbijdrage separaat op de factuur vermeld.

Bron: website VACO

Middelbos
Wij brengen voor banden die onder deze regeling vallen een bedrag van € 1,80 (excl BTW) in rekening.