Voor een deel van de landbouwtrekkers gaat een kenteken- en apk-plicht gelden. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. LTO Nederland is positief over veel punten in het voorstel.

In het wetsvoorstel staat dat landbouwtrekkers die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur, een kenteken nodig hebben en apk-plichtig worden. Voor de langzamer trekkers moet een registratie bij het RDW plaatsvinden. Dit kost 18 euro per voertuig.

Er zijn uitzonderingen. In de richtlijn van de minister wordt de mogelijkheid geboden om voertuigen uit te zonderen van de APK-plicht. Het gaat om voertuigen die hoofdzakelijk voor land- en bosbouwwerkzaamheden worden ingezet, op landwegen en akkers. Deze voertuigen worden uitgezonderd van registratie en daarvoor geldt ook de apk-plicht niet.

Dit laatste geldt ook voor het getrokken materieel, als er niet sneller dan 25 kilometer per uur wordt gereden. Fruittreintjes zijn eveneens uitgezonderd van de registratie en hoeven geen kenteken. LTO Nederland is blij met deze uitzondering.

Maximumsnelheid
Daarnaast wordt de wettelijk toegestane maximumsnelheid van landbouwvoertuigen verhoogd: van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur.

Op verzoek van wegbeheerders en handhavings- en uitvoeringsinstanties wordt, naast de registratie, een kenteken vereist voor landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. LTO Nederland was voor vrijwillige kentekening, maar de wegbeheerders willen dat niet. Daarop is een overgangsperiode overeengekomen.

Wegen vrijgegeven
De wegbeheerders geven in principe wegen vrij voor landbouwtrekkers, behalve als er gegronde redenen zijn om dit onder andere vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet te doen.

LTO is hierover positief, omdat landbouwvoertuigen in veel situaties toegang krijgen tot provinciale wegen. Dit betekent dat brede en zware landbouwvoertuigen niet meer door dorpen hoeven te rijden, maar over de ringwegen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Overgangsregeling
Voor kentekening van het bestaande landbouwvoertuigenpark geldt een overgangsregeling. De vrijwillige kentekening voor voertuigen die niet sneller gaan dan 25 kilometer per uur, stopt op 31 december 2024.

De minister wil de wet zo snel mogelijk invoeren, maar een datum is niet genoemd. De Tweede Kamer moet nog stemmen over het wetsvoorstel.

Bron: Nieuwe Oogst