Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat zij het verzoek om een overgangstermijn van één jaar betreffende goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen op basis van de voormalige permanente eisen niet honoreert.

De  minister stelt dat op grond van juridische toetsing van de Europese Verordening 167/2013 de goedkeuringsplicht voor landbouwvoertuigen geldt vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie daarover klik hier.

De Europese Verordening houdt in voor landbouwvoertuigen voorschriften met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig en van voertuigcombinaties. De kernvoorschriften betreffen remmen / 2-leiding remsysteem , maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, scherpe/uitstekende delen, onderrijbeveiliging  en breedtemarkering.