Er komt voorlopig geen kenteken voor trekkers en ander langzaam verkeer. In een hoofdelijke stemming bleek de Tweede Kamer in een krappe meerderheid tegen het voorstel van Minister Schultz om een kenteken in te voeren. De consequentie kan zijn fors hogere kosten voor nieuw toegelaten voertuigen.

Bij de verschillende organisaties die hadden gepleit voor invoering van een kenteken werd teleurgesteld gereageerd op deze beslissing. Voorzitter Wim van Mourik van CUMELA Nederland concludeerde dat het electoraal belang blijkbaar voor het maatschappelijk belang gaat. “De verkeersveiligheid is absoluut niet gediend met deze beslissing. Het betekent dat wegbeheerders geen toestemming zullen geven om met het zogenaamde langzame verkeer rondwegen en gebiedsontsluitingswegen te gebruiken. Wij zullen dus verplicht blijven om met onze vaak grote combinaties door drukke dorpskernen te rijden.”  Ook LTO toonde zich teleurgesteld. Zij zagen in het voorstel een goede mogelijkheid om ondanks een kleine kostprijsverhoging de snelheidsverhoging goed te regelen.

Geen toestemming
In de Tweede Kamer werd wel een motie aangenomen om de wettelijk toegestane maximum snelheid te verhogen naar 40 km/uur waarbij minister Schultz werd opgeroepen met wegbeheerders te regelen dat rondwegen en gebiedsontsluitingswegen wel worden vrijgegeven. Minister Schultz gaf vorige week in het Kamerdebat echter al aan dat wegbeheerders haar te kennen hadden gegeven hier zonder kenteken niet aan mee te willen werken. Iets wat Hero Dijkema, beleidsmedeweker verkeer bij CUMELA Nederland ook hoort. “Deze wegebeheerders willen wegen alleen vrij geven als ze vast kunnen stellen dat combinaties die op de weg rijden veilig zijn. Dat betekent een kenteken voor de trekker en de eventuele aanhangwagen. Want alleen dan kun je vaststellen of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Zoals een goed remsysteem op de aanhangwagen.”

Verplichte registratie
Een ander probleem waar Minister Schultz nu mee te maken krijgt is de wettelijk verplichting van Brussel om met ingang van 2018 alle nieuw toegelaten landbouwtrekkers te registreren. Met als extra eis dat vanaf 20 mei 2018 alle voertuigen die harder dan 40 km per uur kunnen rijden, deelnemen aan een APK. Nu is de maximum snelheid van geen enkel voertuig bekend, zodat de minister een manier moet bedenken om deze voertuigen in beeld te krijgen. Dijkema: “Door de invoering van het kenteken was dat direct in beeld geweest. Nu is het de vraag of Nederland aan deze Brusselse eis kan voldoen.”

Hoge kosten
Dijkema vreest ook hoge kosten voor de verplichte registratie van nieuwe voertuigen. “Daarvoor zal het ministerie waarschijnlijk het nu ontwikkelde kenteken registratiesysteem gebruiken. Alleen zullen de kosten dan veel hoger zijn dan de 18 euro waarvoor iedereen nu een kenteken had gehad. De overheid heeft namelijk het beleid dat de kosten van een maatregel worden verdeeld over de gebruikers. Nu er maar een beperkt aantal gebruikers komen, zal dat fors op kunnen lopen. Dan zou elke nieuwe registratie zo maar eens rond de 200 tot 300 euro kunnen gaan kosten. ”Minister Schultz heeft nog niet gereageerd op het afwijzen van haar voorstel. Later zal zij met een reactie komen en aangeven hoe ze de ontstane problemen op wil lossen. 

Kamer blaast kenteken af

Bron: Grondig - December '16