De wettelijk toegestane maximumsnelheid van landbouwvoertuigen blijft voorlopig 25 km per uur. Minister Melanie Schultz van Haegen laat de beslissing over het invoeren van een hogere maximumsnelheid met bijbehorende voertuigherkenning over aan de Kamer. En daar wil een meerderheid niets weten van regelingen die extra administratieve lasten opleveren. Dus blijft alles bij het oude.

Nederland loopt achter

Door de besluiteloosheid van minister en Tweede Kamer blijft Nederland een buitenbeentje op het gebied van voertuigen met beperkte snelheid. Hoewel Europese regels voorschrijven dat elk land een registratie bij moet houden van nieuw op de markt gebrachte tractoren, voert Nederland dit niet uit.

Geen wijzigingen

In het kameroverleg over verkeersveiligheid liet minister Schultz van Haegen weten niets te voelen voor nieuwe regelgeving met een herkenningsbord, een 40 km per uur-bordje of een kenteken. Ze verdedigde deze houding door te wijzen op de beslissing van haar voorganger Camiel Eurlings, die de beslissing aan de Kamer liet. Ook Schultz van Haegen laat de beslissing aan de Kamer, waarbij ze ook verwees naar de motie van, inmiddels haar collega op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma. Hij liet enkele jaren geleden in een motie vastleggen dat er geen kenteken voor landbouwverkeer mag komen.

Herkenningsbord

De minister zei niet in te zien hoe een herkenningsbord een bijdrage kan leveren aan veiliger landbouwverkeer. Ze wees daarbij op het pas verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. "Nergens vind ik daar een bewijs van de stelling dat een herkenningsbord veiliger landbouwverkeer oplevert." Die visie wordt onderschreven door de vertegenwoordigers van de drie regeringspartijen en dus lijkt de kans klein dat er alsnog een officiële verhoging van de toegelaten maximumsnelheid komt. Ze gaan daarbij voorbij aan de behoefte van veel wegbeheerders om onderscheid te maken tussen traag en snel landbouwverkeer. De bedoeling daarbij is dat snel landbouwverkeer met een herkenningsbord wel gebruik mag maken van de doorgaande routes.

Zelfs niet in agrarische gebieden

Arie Slob van de ChristenUnie hield nog wel een pleidooi om in elk geval de provincies Zeeland en Friesland toe te staan om een proef met speciale doelgroepstroken voor snel landbouwverkeer te starten. Ook daarvoor vond hij bij de minister nog geen gehoor. Slob kondigde wel aan te overwegen hierover nog een motie in te dienen.