De Richtlijn met de voorschriften voor de constructieplaat op voertuigen zal binnenkort worden vervangen. In de nieuwe versie wordt naast een plaat ook een label toegestaan. Inhoudelijk zijn er verder weinig verschillen; nieuw is het vermelden van de maximale massa van asstellen.

ECE-Reglementen

In het kader van de GSR (Verordening 661/2009) gaat de EU in plaats van de Richtlijnen de overeenkomstige ECE-Reglementen hanteren. Ook Richtlijnen waarvoor geen overeenkomstig Reglement is, worden ingetrokken. Ze worden dan vervangen door een Verordening. Een aantal Verordeningen ter vervanging van Richtlijnen is reeds gepubliceerd.

Richtlijn wordt Verordening

Ook voor Richtlijn 76/114 (‘constructieplaat’ of ‘VIN-plaat’; formele titel: ‘voorgeschreven platen en gegevens, en wijze van aanbrengen op het voertuig’) is er geen overeenkomstig Reglement, en komt er voor die Richtlijn dus een Verordening. Het is de bedoeling is dat de inhoud van de in te trekken Richtlijn gewoon wordt overgenomen in de betreffende Verordening. Per keer is dit afhankelijk van de vraag of de EU tegelijk ook iets wijzigt, aanvult, corrigeert of duidelijker opschrijft.

Wijzigingen

De tekst van de Verordening ter vervanging van 76/114 is in juni 2010 reeds aangenomen door de EU; het wachten is nu op de vertalingen en de officiële publicatie in het Publicatieblad van de EU. Naar verwachting zal dat geen maanden meer duren. Hoewel de Verordening er heel anders uitziet dan de Richtlijn, is er inhoudelijk niet veel verschil. Naast een plaat is nu ook een label (‘sticker’) toegestaan. Verder is nieuw dat de toelaatbare massa op een asstel en de gewichten van de individuele assen van dat asstel (N3, O3 en O4) moeten worden vermeld indien de som van de individuele asmassa's afwijkt van de maximum massa op het asstel. Hier en daar moet dan een "T" worden geplaatst.

Concept

De tekst van de Verordening zoals die in juni is aangenomen, is alleen in het Engels beschikbaar. Op basis van de concept-tekst moet vooralsnog worden geconcludeerd dat platen volgens de Verordening al twintig dagen na publicatie van de verordening mogen worden toegepast.