Er komt een nieuw principeakkoord voor het trekkerkenteken. Deelnemende partijen zoals Fedecom, LTO en Cumela zijn het in grote lijnen eens geworden. Over de details wordt nog gediscussieerd. Wat het voorstel exact zal inhouden, willen de partijen nu nog niet bekendmaken.

Het was Fedecom-voorzitter Erwin Ros die tijdens zijn openingsspeech van de AgroTechniek Holland (ATH) beurs in Biddinghuizen verklapte dat er een principeakkoord zou zijn over het nieuwe trekkerkenteken. Dit akkoord zou voortvloeien uit een overleg tussen vele partijen waaronder Fedecom, loonwerkersorganisatie Cumela, LTO Nederland, de RDW, de Fietsersbond, de politie, wegbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Landbouwverkeer moet vooral veiliger worden


De partijen zijn het in grote lijnen eens over de wijze waarop trekkers en voertuigen geregistreerd moeten worden. Ook zijn ze het eens over de insteek dat landbouwverkeer vooral veiliger moet worden. Volgens enkele bronnen zijn de partijen het op details nog niet eens, maar op korte termijn, men stelt enkele weken, zou dat wél het geval zijn. Ook moet de juridische kant van het akkoord nog doorgelicht worden. Als dat is gebeurd, kan het nieuwe voorstel voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. <

Boete van € 22 miljoen dreigt


Doordat Nederland als enige Europese land nog geen registratiesysteem heeft, dreigt er een boete van € 22 miljoen vanuit Brussel als Nederland er niet snel in slaagt een registratie en aansluitend een keuringsplicht te introduceren voor trekkers die harder dan 40 km/u kunnen rijden. De keuringsplicht had al in werking moeten zijn vanaf 20 mei 2018, het wetsvoorstel had er al in 2017 moeten liggen.
Marc Calon ontvangt bij de opening van de ATH uit handen van Fedecom-directeur Gerard Heerink symbolisch het eerste trekkerkenteken.
Het is bekend dat vooral LTO in het verleden de hakken in het zand zette en dankzij slim lobbywerk de regeling wist te blokkeren. Nu lijkt LTO meegaander. Symbolisch ontving LTO-voorzitter Marc Calon op de ATH het eerste trekkerkenteken met als opschrift 5-ATH-2018. Hij verklapte daarbij: “ik heb nooit gezegd dat ik tegen het kenteken ben, maar wel tegen onnodige kosten ervoor…”

Bron: Fedecom 2018-09-17