Schultz wil trekkerkenteken toch invoerenEr komt mogelijk toch een kentekenplicht voor trekkers, in combinatie met een verhoging van de maximumsnelheid naar 40 kilometer per uur.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infastructuur en Milieu gaat haar wetsvoorstel voor invoering van kentekens voor trekkers opnieuw naar de Tweede Kamer sturen. Het wetsvoorstel werd eerder door de Kamer afgewezen.

Er zijn volgens Schultz echter geen goede alternatieven om aan de Europese APK-plicht en de wens van de Kamer voor snelheidsverhoging van landbouwvoertuigen te voldoen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is volgens haar de enige optie om tijdig tot een handhaafbaar en betaalbaar systeem te komen.

Rekening houden met sector
Ze wil hiermee een infractieprocedure vanuit Brussel vanwege het niet naleven van de regels voorkomen. Schultz zegt bij haar afweging ook rekening te houden met de sector, die voorstander is van invoering van de trekkerkentekens. LTO en Cumela zijn voor invoering van de kentekens in combinatie met snelheidsverhoging en betere toegang tot rondwegen voor landbouwverkeer.

Volgens de Europese regelgeving vallen trekkers en aanhangwagens met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 onder de APK-plicht. Doordat de Kamer in december vorig jaar tegen het wetsvoorstel voor trekkerkentekens stemde, is er nu geen wettelijke basis voor de invoering van de APK-plicht. VVD, CDA, SGP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel. Met de nieuwe Kamersamenstelling hebben deze partijen met 75 zetels geen meerderheid.

Vrees voor ontwijking regels
Schultz zocht samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) naar alternatieven voor een registratiesysteem en registratieplicht voor landbouwvoertuigen, om aan de APK-plicht te kunnen voldoen. Registratie van alleen landbouwvoertuigen waarvoor de APK-plicht zou gelden, is volgens Schultz alleen een papieren exercitie. Ze vreest dat de registratie en APK-plicht massaal zal worden ontweken. “Het is bij staandehoudingen namelijk niet te controleren welke maximum-constructiesnelheid een voertuig heeft”, aldus Schultz. Voertuigen met beperkte snelheid hebben geen registratieplicht.

Bovendien zou een nieuw registratiesysteem moeten worden ontwikkeld en is onduidelijk of de Europese Commissie akkoord zou gaan met de magere invulling van de APK-plicht.

Registratie van alle 270.000 landbouwvoertuigen
Het alternatief, registratie van alle 270.000 landbouwvoertuigen, leidt ertoe dat er veel voertuigen geregistreerd worden die niet APK-plichtig zijn. Ook hierbij vreest Schultz voor ontwijking van de regels, omdat aan de buitenkant van het voertuig niet zichtbaar is of het geregistreerd is. Schultz voegt eraan toe dat met deze werkwijze bovendien de gewenste snelheidsverhoging naar 40 kilometer per uur niet kan worden gerealiseerd.

“Provincies, gemeenten en waterschappen hebben onlangs nogmaals aangegeven tegenstander te zijn van snelheidsverhoging zonder kentekening. De belangrijkste argumenten zijn dat handhaving op straat nauwelijks mogelijk is en de technische geschiktheid voor dergelijke snelheid niet geborgd is”, aldus Schultz.

De minister gaat het wetsvoorstel aanpassen en spoedig opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer. In het oorspronkelijke voorstel zouden de kentekenplaten per 1 januari 2017 verplicht zijn.