Eind december 2016 stemde de 2e kamer tegen het wetsvoorstel met daarin het Trekkerkenteken/Landbouwkenteken/LRV-kenteken.

Bijzonder jammer, want daarmee had Nederland een mooie slag kunnen maken om het landbouwverkeer veiliger te kunnen maken en sneller te mogen rijden dan de nu formeel toegestane 25 km/uur.
Want laten we wel wezen, een beetje moderne trekker rijdt met gemak 40 km/uur of harder. Het is gewoon prettig om je aan de wet te kunnen houden indien 40 km/uur (of sneller) gewoon toegestaan zou zijn.
Ook de verzekeraar wrijft zich vermoedelijk nu in de handen. Bij ieder ongeval waar snelheid een rol speelt hoeft de verzekeraar niet uit te keren. Immers, er zal altijd een clausule in de polis staan over wettelijke regels.

We schrijven nu eind februari 2017 en twee maanden later is de rook enigszins opgetrokken en worden de gevolgen duidelijk.

Want wat zijn de gevolgen van het verworpen wetsvoorstel Trekkerkenteken?

Geen snelheidsverhoging tot 40 km/uur voor bepaalde landbouwvoertuigen.

Zoals gezegd is formeel de maximum snelheid voor landbouwtractoren en aanhangers nog steeds 25 km/uur. De verhoging van 25 naar 40 km/uur was gekoppeld aan het kenteken om handhaving mogelijk te maken. Je moet immers ergens een voertuig kunnen herkennen om na te gaan of het constructief wel 40 km mag rijden.
De verwachting is dat het ministerie nu een advies zal maken aan de Minister om de 40 km/uur niet in te gaan voeren.

Goedkeuring voor toelating op de weg.

Op dit moment geldt de Regeling Voertuigen en daarin staat:
“Voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T (landbouwtrekkers) , C, R (aanhangwagens achter landbouwtrekkers) en S, en systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers die voor deze voertuigen zijn ontworpen en gebouwd, moeten zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.”

Duidelijk is dat de kentekenregistratie weliswaar is vervallen, maar dat de goedkeuring voor toelating op de weg nog steeds in de wet staat.
Het ministerie is nog bezig hiervoor een oplossing te vinden.  
Dat de oplossing een niet fraai lapmiddel zal worden is te verwachten.

Bovendien riepen de voertuigbouwers al jaren om de toelatingseisen binnen Europa gelijk te trekken. Zodat het voertuig dat je bouwt maar in 1 land gekeurd hoeft te zijn om overal binnen de EG verkocht te mogen worden. Die Europese wet ( EU verordening 167/2013 ) is al in 2013 aangenomen en deels al per januari 2016 in werking getreden.
Nederland is verplicht om zich aan die eisen te houden.
Daarmee is het onmogelijk dat de toelatingseisen voor de Nederlandse weg gaan vervallen nu het kenteken niet doorgaat.

En de gevolgen voor de trekker APk zonder kenteken?
Volgens nieuwe APK richtlijn, die ingaat mei 2018, is een APK verplicht voor landbouwtrekkers die sneller kunnen dan 40 km/uur (Catergorie T5).
De RDW zal nu moeten laten keuren zonder kenteken. Maar zonder kenteken is handhaving niet mogelijk, dus is een andere registratie nodig. De vraag is of de EU genoegen zal nemen met een andere registratiecode dan het kenteken.
(En we hebben uit de wetgeving rond fosfaat in de Melkveehouderij geleerd dat je Brussel geen gekunsteldheden moet voorschotelen).

Is het kenteken voor MMBS ook vervallen?
Ja, die is ook vervallen. Net als de nieuwe categorie "mobiele machine", die de bestaande categorie MMBS "Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid". Er is dus vooralsnog geen kenteken en toelatingseisen voor bijvoorbeeld veegmachines en onkruidborstelmachines.