Trelleborg Landbouwbanden neemt deel aan LifeGate duurzaamheidsproject

Trelleborg Wheel Systems participeert in het "Zero Impact" duurzaamheidsproject dat georganiseerd wordt door het Italiaanse "LifeGate". Niet-reduceerbare CO2 emissies veroorzaakt door menselijk handelen, zoals het fabriceren van producten, worden in het Zero Impact project berekent en gecompenseert. 

Het idee achter Zero Impact is dat milieu effect kengetallen worden gebruikt omt het effect van een bepaalde activiteit te meten en  aangesloten bedrijven het effect compenseren door de aanleg en bescherming van bossen.