Nieuwe situatie

Nu LZV's worden toegestaan op de weg, vraagt de Nederlandse Bond voor Handelaren in Vee (NBHV) of deze vrachtwagens ook ingezet kunnen worden voor het veetransport. Doordat slachtrunderen sinds 1 mei niet meer dubbeldeks vervoerd kunnen worden, en ook voor andere diersoorten de regels omtrent stahoogte zullen worden aangepast, zal het aantal vervoersbewegingen in deze sector omhoog gaan. De NBHV ziet een oplossing: de LZV.

Regelgeving

"Momenteel is het nog niet toegestaan om de LZV voor diertransport te gebruiken. Echter met de nieuwe beleidsregels omtrent stahoogte zal het aantal vervoersbewegingen in deze sector sterk stijgen met gevolgen voor de belasting van het milieu en de vorming files. Een ander gevolg van de nieuwe beleidsregels zijn hogere transportkosten voor de veehouder", zegt de NBHV.

Minimaliseren

"Het toestaan van het gebruik van LZV's voor diertransport zou al deze negatieve gevolgen kunnen minimaliseren. Een eerder gebruikt argument van het ministerie dat het totaal gewicht te hoog zou worden, is met de huidige norm voor stahoogte niet meer van toepassing. Slachtrunderen kunnen immers toch niet meer dubbeldeks vervoerd worden, dat scheelt de helft van het gewicht. De NBHV is daarom van mening dat LZV's zo snel mogelijk ook voor diertransport ingezet moeten kunnen worden."