Vereniging VACO - wat is dat?

 

Middelbos BV is aangesloten bij de vereniging VACO. Dat is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche en zij ondersteunt haar leden uit de bedrijfskolom met allerhande collectieve en individuele activiteiten, nationaal en internationaal.

Ruim 760 bedrijven uit de Nederlandse banden- en wielenbranche zijn lid van de VACO. Dit betekent een organisatiegraad van circa 90%

De bedrijfstak bestaat uit 9 sectoren: bandenservice, producenten, (groot)handel, landbouwbanden (*), industriebanden (*), wielen, bandeninzameling, bandenvernieuwing en bandenverwerking. (* = hiervan is Middelbos BV lid)

VACO heeft een adviserende rol op juridisch, financieel en sociaal gebied, en daarnaast op het gebied van arbo- en milieuzorg. Verder is de VACO partner in het overleg voor de cao voor de banden- en wielenbranche en maakt VACO onderdeel uit van het bestuuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche.