Veel verkeersregels in het buitenland zijn dezelfde als bij ons, maar sommige zijn lichtjes anders of zelfs helemaal nieuw. Wie met de auto naar het buitenland reist, kan maar beter de lokale verkeersregels kennen: de politie is onverbiddelijk.

Verboden zones in Italië

In sommige steden in Italië mag je met de auto niet binnenrijden, tenzij u een daarvoor een vergunning heeft. Lokale besturen nemen die maatregel om binnensteden leefbaar te houden en de luchtvervuiling een halt toe te roepen.

In Italië worden zulke kernen (o.a. in Firenze, Rome, Pisa, Milaan) aangeduid met een bord Zona traffico limitato waarop duidelijk een rode cirkel op een witte achtergrond staat: het teken dat je daar niet mag verder rijden. Bij zo’n bord staat altijd een camera die de nummerplaten registreert van wie voorbijrijdt. Zo gaan de autoriteiten na of er aan de wagen met dat kenteken een vergunning is verleend. Als dat niet het geval is, krijgt de bestuurder een boete.

Wie met zijn auto tot bij een hotel moet dat in zo’n zone ligt, mag enkel voor in- en uitladen die zone binnenrijden. Het hotel moet dat melden bij de lokale politie. Hetzelfde geldt als je binnen zo’n zone een parkeerplaats hebt: het hotel of de uitbater van de parkeergarage moet dat melden bij de autoriteiten.

Milieutaks in Duitsland

In Duitsland bestaat de zogenaamde Umwelt Zone. Daar mag je alleen binnenrijden als je een milieuvignet op de voorruit hebt geplakt (en dan nog: onderaan de ruit én aan de passagierskant). Voor heel veel steden in Duitsland heb je zo’n vignet nodig.

De kostprijs voor zo’n vignet schommelt, afhankelijk van de betrokken regio, tussen 6 en 50 euro. Enkel te koop op het internet of in tankstations in Duitsland.

Opgelet! Oude, vervuilende auto’s maken de kans geen milieuvignet te krijgen. Wie een Umwelt Zone binnenrijdt zonder vignet, riskeert een boete van 40 euro.

Maximum snelheid in Groot-Brittannië

De maximum snelheid in de meeste Europese wegen is 120 of 130 km/uur. In Groot-Brittannië is dat echter 70 mijl/uur. Dat is omgerekend 112 km/uur.

Maximum snelheid met aanhangwagen

In de meeste Europese landen geldt voor caravanrijders een snelheidsbeperking tot 70 of 80 km per uur op de snelwegen, in Nederland is de maximumsnelheid 90 km per uur. Ook Frankrijk kent nu een snelheidsbeperking, maar dan alleen voor wagens die een aanhangwagen trekken en waarvan het officiële gewicht van wagen plus aanhangwagen groter is dan 3,5 ton. Is het gewicht groter dan mag je voortaan maar 90 km per uur rijden op snelwegen en 80 km per uur op gewone wegen.

Snelheid en afstand houden

In Frankrijk is ben je voortaan verplicht om de afstand tot je voorligger te laten afhangen van de snelheid waaraan je rijdt. Met 130 km/uur moet er 72 meter afstand zijn, met 90 km/uur 50 meter en met 50 km/uur 28 meter. Hoe je dat kunt meten? Voor de snelwegen is er een middeltje: de wegmarkering. Wie op de snelweg aan de maximum toegelaten snelheid rijdt, moet minstens 2 witte strepen (aan de rechterkant van de rijweg - de scheiding met de pechstrook) afstand houden. Of: 5 witte strepen aan de linkerkant (3 witte strepen met 90 km/uur). De politie heeft aangekondigd controles te zullen doen op het afstand houden.

Weekendverbod voor lichte vrachtwagen met aanhangwagen

Vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton mogen tijdens de zomermaanden op zaterdag en zondag Frankrijk niet in. Dat geldt ook voor lichte bestelwagens die een aanhangwagen of caravan trekken, dus ook voor toeristen! Wie in dat geval is, zal tijdens de week moeten reizen. De Franse politie treedt streng op tegen overtreders. Een overtreding betekent een boete én het feit dat je minstens voor het weekend aan de kant moet blijven staan.

Reflecterend hesje

Reflecterend hesjes zijn verplicht voor bestuurders in o.a. België, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Spanje. In Duitsland is het hesje alleen verplicht voor bestuurders van bedrijfsvoertuigen. Opgelet! In sommige landen moet er voor alle inzittenden zo’n hesje zijn. Dat is onder meer het geval in Luxemburg.

Gevarendriehoek

In alle Europese landen is de aanwezigheid van een gevarendriehoek verplicht. Auto's met een Spaans kenteken moeten twee gevarendriehoeken bij zich hebben. Dat geldt niet voor auto’s met een buitenlandse nummerplaat die naar Spanje reizen.