Meeneemheftrucks worden aangeduid als uitstekende lading, waardoor er geen (uitgeschoven) stootbalk aanwezig hoeft te zijn indien de meeneemheftruck op een bepaalde hoogte boven het wegdek is gemonteerd.

 

Deze bepaling van art. 5.18.12 van de Regeling Voertuigen is voor interpretatie vatbaar als er gekeken wordt naar wat de onderzijde van de meeneemheftruck is. Om deze reden wordt de tekst van art. 5.18.12 van de Regeling Voertuigen aangepast ingaande per 1 januari 2018

De wijziging van art. 5.18.12 houdt in dat geen stootbalk vereist is bij een meeneemheftruck gemonteerd op een voertuig

  • dat in gebruik genomen na 31-12-2017, en er een afstand is van maximaal 0,65 m tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek
  • dat in gebruik is genomen voor 01-01-2018,  en er een afstand is van maximaal 0,50 m tussen de onderzijde van het achterste wiel van de meeneemheftruck en het wegdek